Shanghai, China

Jing’An Kerry Centre Tower2, 1515 West Nanjing Road, Jingan Qu, Shanghai Shi, China